hero bild

Alkolås

Du kanske har hört talas om Alkolås?

Det är en anordning som installeras i bilar och som ansluts till fordonets tändsystem.
För att starta en bil med ett Alkolås måste föraren blåsa i apparaten för att bevisa att han eller hon ligger under en viss alkoholgräns.

I Sverige har över 180 000 fordon utrustats med denna typ av Alkolås.

Nyligen har det blivit obligatoriskt i Europa att alla bilar som tillverkas från och med 2022 måste vara utrustade med möjlighet att installera ett alkolås.

Hur fungerar ett alkolås?

Ett alkolås kopplas till bilens tändningssystem. Innan bilen startas måste föraren blåsa i ett munstycke, så att alkoholen i fukten i utandningsluften kontrolleras.

Alkolåset verifierar att föraren inte blåser över gränsen (0,2 promille). Om föraren är påverkad av alkohol över gränsen kommer fordonet inte starta.

Rattfylla ett utbrett problem

Enligt Trafikverkets egen statistik så kör omkring 15000 människor rattfulla varje dag i Sverige. Tittar man på trafikolyckor så hade cirka 20% av alla som dör alkohol i blodet – i singelolyckor är det hela 35%.

Anledningar till att ha alkolås?

Rattfylla ett utbrett problem

Enligt Trafikverkets egen statistik kör ca 15.000 människor rattfulla varje dag i Sverige. Tittar man på trafikolyckor så hade cirka 20% av alla som omkommit alkohol i blodet – i singelolyckor är det ännu högre, 35%.

Konsekvenser för företaget

Det är företaget som äger bilen som ska täcka alla skadestånds- och ersättningskrav i och med en trafikolycka. Vid personskador kan kraven uppgå till miljoner. Du kan heller inte räkna med någon ersättning från försäkringsbolagen då sakförsäkringen  inte gäller vid rattfylleri. Utöver det måste företagaren reparera fordonet eller köpa en ny bil. Rattfylleri kan alltså bli en kostsam händelse för företaget.

Ryktesrisk och skadat varumärke

Förutom stora ekonomiska konsekvenser vid rattfylla är företaget utsatt för medial risk och skadat varumärke. Det kan leda till förlust av kunder och svårigheter att vinna nya affärer. Idag är marknaden påläst och hittar nyheter & information snabbt, en dålig nyhet sprids snabbt. En skandal gällande rattfylla kan få stor spridning i sociala medier och skada företagets framtida möjlighet att göra affärer och delta i upphandlingar.

hero bild

Anbud, upphandlingar och konkurrens

Anbud, upphandlingar och konkurrens

Allt fler företag har alkolås som ett krav i sina anbud. Se till att du ingår i anbudet! Installera alkolås nu och ge ditt företag en konkurrensfördel. Många större företag med både egna och inhyrda chaufförer kräver alkolås i fordonen som transporterar deras gods, eller utför sitt byggnadsarbete. (Ex. Ringnes, COOP, Lerum, Bane Nor, Maxbo etc.)

Flera landsting och kommuner har valt att ta in alkolås som ett krav i sina upphandlingar. Genom att installera alkolås i företagets alla bilar kommer ni bli mer konkurrenskraftiga och attraktiva i upphandlingar och anbud.

Vad säger myndigheterna?

Mer än 53% av kommunerna kräver alkolås vid upphandling av skolskjutsar. Det finns lagkrav på att alla bilar som tillverkas från 2022 och framåt ska ha inbyggd förberedelse för installation av alkolås. Det finns även en motion i EU gällande krav på att alla tunga bilar och bussar från 2023, och alla skåpbilar och andra kommersiella fordon från 2025, ska utrustas med alkolås.

Cartracker ALÅS tror att tunga transporter och maskiner över 7,5 ton är nästa segment som kommer få krav på alkolås.

Vad ingår med vårt Alkolås?

LIVSTIDSGARANTI

Våra alkolås har livstidsgaranti och vi byter ut trasiga alkolås utan extra hårdvarukostnad.

ÅRLIG SERVICE OCH KALIBREDING

Service och kalibrering görs en gång per år. Allt ingår i abonnemanget.

EGNA BLÅSRÖR TILL VARJE FÖRARE

Varje förare kommer få egna blåsrör för att garantera god hygien och begränsa risken för smittspridning.

Övrig information

INFO MANIPULATION

Om en förare försöker kringgå alkolåset eller förstöra det så får du information om att alkolåset har manipulerats. Du kommer även få ett sms om en förare blåst över promillegränsen

(tilläggstjänst) och kan då själv kontakta föraren för att undersöka vad som försiggår.

SUPPORT DYGNET RUNT

Skulle alkolåset krångla på grund av tekniska problem så kan du som administratör åsidosätta det genom att kontakta vår support –detta så att föraren ska kunna köra vidare även vid tekniska problem.

Vår support har öppet 24 timmar om dygnet!

Serviceavtalet inkluderar:

Livstidsgaranti

Support 24/7

Framtida uppdateringar

25 munstycken

Inga dolda kostnader vid eventuell reparation

Årlig kalibrering & produktservice Trådlös loggöverföring med larm (tillägg)

Kontakta oss så berättar vi mer om våra alkolås