hero bild

Varför ska man ha en elektronisk körjournal?

Har du tjänstebil är det viktigt att du för körjournal. Här får du information om varför du ska föra körjournal, vad den ska innehålla och vad som kan hända om du inte gör detta. Du får också info om förmånsbeskattning och när du kan vara berättigad till ett nedsatt förmånsvärde.

Vad är en körjournal?

En körjournal är ett bra sätt att visa hur en arbetsgivares bil används, det vill säga om den bara körs i tjänsten av den anställde eller om den även körs privat. Man antecknar de resor man gör på ett ganska detaljerat sätt.

Varför är det viktigt att föra körjournal?

Skatteverket förutsätter att tjänstebilar används både privat och i tjänst. Resor till och från arbetet, till skola eller mataffär är exempel på privata resor. Använder du bilen privat fler än 10 gånger per år eller en sammanlagd körsträcka på över 100 mil blir du förmånsbeskattad oavsett om du vill eller inte – om inte en körjournal kan visas upp. 

Vad ska körjournalen innehålla?

Aktuellt år. 

En mätarställning vid årets början och vid årets slut. 

Bilens registreringsnummer. 

För varje resa ska du också ange:

datum och mätarställning vid resans start och slut 

hur många kilometer som körts 

start- och slutadress 

vem som har kört bilen 

om du har tankat.

Det är bra om det finns med en anteckning om syftet med resan och vilken plats du besökt. Kanske finns det en kontaktperson på företaget du har varit hos som du kan skriva in i journalen. Det här gäller alla resor, såväl i tjänsten som privat. 

Du för körjournalen i bok eller digitalt

En körjournal kan vara på papper eller digital. Mallar och program kan du köpa eller ladda hem.

Drivmedelsförmån för tjänstebil

Om du som arbetsgivare betalar drivmedlet för en anställd med tjänstebil ska den anställde beskattas för drivmedlet vid privata resor. Då förutsätts att det finns underlag som visar hur mycket som har körts privat respektive i tjänst. Finns det ingen körjournal som visar uppdelningen kommer den anställda att bli förmånsbeskattad för allt drivmedel.

Nedsatt förmånsvärde 

Du kan få nedsatt förmånsvärde för din bil om du har ”omfattande tjänstekörning”. Med omfattande avses om du kör mer än 3 000 mil per år i tjänst. I så fall betalar du bara 75 % av förmånsvärdet – och då är körjournalen att bra sätt att bevisa det. 

Jag vill veta mer om körjournaler